กลิ่น Cheri

เป็นน้ำหอมที่เหมาะสมยิ่งนักกับหญิงสาวที่ต้องการความหอม และความหวานอย่างลงตัว ที่ผสมสานได้อย่างลงตัวของดอกไม้ตระกูลสีขาว และแมกไม้อื่นๆ