Project Description

👩🏻‍🏫คลาสเรียนปรุงน้ำหอมแบบส่วนตั๊วส่วนตัว คลาสนนี้เรียนแบบเจาะลึกภาคปฏิบัติการทำน้ำหอมขึ้นกลิ่นยังไงให้ได้กลิ่นน้ำหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เทคนิคการสอนของเชอร์รี่รับอารยธรรมของเมืองนอกมาค่อนข้างหลากหลายหนึ่งในนั้นก็จะมีการสอนสร้างกลิ่นด้วยแบบ Theme น้ำหอมและหลักๆก็จะเป็นแบบเริ่มต้นจากการสร้างโน๊ตทั้ง 3  🎼โน๊ตขึ้นมานั่นก็คือ …
👉🏻Top Note ….
👉🏻Middle Note
👉🏻Base Note
👩🏻‍🏫การสอนครั้งนี้เปิดคลาสสอนที่โชว์รูมร้านน้ำหอมของ Ceresa 1 อาทิตย์เปิด 2 ครั้ง รับได้ครั้งล่ะ 6 คนเท่านั้นคะ
✍🏼👩🏼‍🔬เรียนสร้างกลิ่นอย่างไรให้ประทับใจผู้ดม ศาสตร์ที่เชอรี่ถู
👩🏼‍🔬ขนานนามว่ามี “รสนิยม” ชั้นเลิศ ในต่างแดนทั้งฝรั่งเศส,ดูไบ
อยากทราบต้องมาเรียนดูคะ ว่าเชอรี่ให้หมดขนาดไหน…🥰

📌บรรยายทฤษฎีการออกแบบกลิ่นของน้ำหอม และพร้อมกับบรรยายการรังสรรค์กลิ่น- ประเภทของวัตถุดิบ- การขึ้นสูตร- การแปลงโน้ตกลิ่น- การจัดหมวดหมู่เชิงเคมี และการระบุหน้าที่ของสาร- โครงสร้างของกลิ่น- การทำสไตล์ของกลิ่น- เทคนิคเสริม และการกำหนดมาตรฐาน- ลำดับขั้นตอนการทำงาน- น้ำมันหอมระเหยคืออะไร- ความแตกต่างระหว่างน้ำมันหอมระเหย กับสารสังเคราะห์- ประโยชร์ของน้ำมันหอมระเหย- การนำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ประโยชน์โดยตรง- การเก็บดูแลรักษา- การรังสรรค์กลิ่นด้วยตัวเอง

.📌บรรยายเทคนิคการตลาดแบบเข้มข้น- การตลาดสำหรับธุรกิจน้ำหอม- เทคนิคการเลือกน้ำหอมอย่างไรให้โดนใจลูกค้า

– เจาะลึกการทำการตลาดด้วยกลิ่น (Scent Marketing)#มีใบประกาศนียบัตร