น้ำหอมเป็นสิ่งที่คุณได้สัมผัสอยู่บ่อย ๆ และเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกหอม และใสแก่ตัว ถ้าคุณสนใจที่จะใช้น้ำหอมด้วย อย่าลืมที่คุณต้องเลือกน้ำหอมที่จะใช้ที่เหมาะสมกับคุณเท่าที่จะทำได้ ในที่นี้ เราจะเล่าถึงการเลือกน้ำหอมที่ใช้ด้วย เพื่อที่คุณจะทราบก่อน ที่จะเลือกน้ำหอมให้

ขณะที่คุณหวังว่าจะเลือกน้ำหอมที่เหมาะสมกับบุคคลที่แตกต่างกัน คุณต้องทำความรู้จักเรื่องของกลิ่นอากาศที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณต้องทำต่อไป น้ำหอมที่คุณเลือกจะต้องเป็นซับโซ่บูตที่มีพลังที่ทั้งสั้นที่สุดและสูงที่สุดสำหรับกลิ่นทั้งดอกไม้ทั้งแท้ และสกปรกอินเทเลแอล

กลิ่นอากาศทั้งสองประเภทจะทำหน้าที่สำคัญในการระบุให้คุณเลือกน้ำหอมที่ชอบ ดอกไม้ทั้งแท้จะทำให้น้ำหอมเปลี่ยนเป็นนยม ประกอบด้วยกลิ่นอากาศตระกูลองุ่นอันเป็นที่นิยมมากของคนส่วนใหญ่ สกปรกอินเทเลแอลก็เป็นตัวทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งซึ่งใช้ทำให้น้ำหอมเปลี่ยนเป็นที่เหมาะสมกับคุณอย่างดี

ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบอารมณ์ที่แตกต่างกัน คุณจะสามารถเลือกกลิ่นอากาศที่เป็นสดใสและสะอาดร่วมกับกลิ่นดอกไม้ทั้งแท้ ตัวอย่างเช่น น้ำหอมแอมบี้ ซึ่งมีกลิ่นดอกไม้แท้ตัวหนึ่ง และจะสะอาดตัวสกปรกที่ใช้ อาจจะมีรสชาติเข้มข้น ที่ทำให้น้ำหอมแอมบี้มีรสชาติในอารมณ์ที่แท้จริง และคุณอาจจะสนใจน้ำหอมที่มีสิ่งที่เรียกว่า “เทรดทัชเดอร์” ซึ่งกลิ่นที่ดิบเริ่มต้นที่เรียกว่า “ที่สุด” ประกอบด้วยกลิ่นดอกไม้ ทั้งแท้และกลิ่นอื่น ๆ

ในขั้นตอนก่อนที่จะเลือกน้ำหอม คุณต้องทำความรู้จักชนิดของระดับความหอมที่มีอยู่ทั้งหมดก่อน อาทิ เกรดพาสเทอร์ล่าร์ ซึ่งมีความหอมที่สูงที่สุด และระดับดี แบบใช้จำพวกสักชิ้นเล็ก ๆ แต่รับรู้ได้ชัดเจน หรือเกรด Eau de Toilette ซึ่งเป็นระดับกลิ่นระดับที่ทั้งสองจะมีอยู่ในส่วนที่เดียวกันที่ระดับกลิ่นที่ค่อนข้างระดับต่ำ

เมื่อคุณได้ทำความรู้จักระดับความหอมทั้งหมดแล้ว คุณก็จะสามารถสัมผัสความกลิ่นหอมจากแต่ละระดับเพื่อใช้ทดสอบ หากคุณอยากทดลองสัมผัสกลิ่น คุณสามารถใช้น้ำหอมในกล่องและทดลองโดยการฝ่าฝืนเพียงแค่อย่างเดียวก็พอ หากคุณพบว่าน้ำหอมเหมาะกับคุณแล้ว คุณก็จะเลือกน้ำหอมที่มีระดับแรงของกลิ่นสูงที่สุดในกลุ่มนั้นที่เหมาะสม

โดยทั่วไป การเลือกน้ำหอมที่เหมาะสมภายหลังจากที่ท่านได้ทำความรู้จักกับกลิ่นอากาศ และใช้ข้อมูลจากลักษ