คุณสุวพิชญ์ วงศ์อภิฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์น้ำหอมเซเรซ่า ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นรับรางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 5 ปีพ.ศ. 2562 สาขา นักบริหารดีเด่น

  นักบริหารดีเด่น : คุณสุวพิชญ์ วงศ์อภิฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์น้ำหอมเซเรซ่า ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นรับรางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 5 ปีพ.ศ. 2562 สาขา นักบริหารดีเด่น จากแบรนด์เซเรซ่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานวีรันดา ฮอลล์ คริสตัลปาร์ค

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และความมุ่งมั่น อดทน จริงใจ ทำให้แบรนด์น้ำหอมเซเรซ่าเติบโตมาล่วงเข้าสู่ปีที่ 4 “ โดยมีหลักปรัชญาง่ายๆที่ใช้เตือนสติในการทำงานมาโดยตลอดนั่นก็คือ “คิดดี ทำดี และคืนกำไรสู่สังคม”

แหล่งข่าวที่มา : https://www.aseanallnews.com/2019/04/5-2562.html?m=1

สื่ออื่นๆ :

  • http://www.education4plus.com/home/?p=11097
  • https://www.todayupdatenews.com/2019/04/5-2562.html
  • https://th.postupnews.com/2019/04/offer-ceresa.html
  • https://www.siamoutlook.com/2019/04/5.html?m=1
  • https://www.prbuffet.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2
  • http://www.newstimemagazine.com/?p=226
  • https://www.ody-news.com/?p=97510